Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โปรโมชั่น ยางรถยนต์ FALKEN ราคาพิเศษทั้งผลิตในไทย และที่ผลิต JAPAN ส่งขายทั่วโลก มีทั้งสำหรับรถเก๋งและกระบะ รายละเอียดคลิกเลย!!

FALKEN ZE914 แบรนด์ญี่ปุ่นผลิตในไทย ส่งขายทั่วโลก มาพร้อมรับประกันคุณภาพ 4 ปีเต็มจากบริษัท 

 

FALKEN ZE914 (Made in thailand)

195/50R15 82V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,650 บาท

195/55R15 85V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,650 บาท

185/60R15 84H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,720 บาท

195/60R15 88H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,650 บาท

185/65R15 88H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,820 บาท

195/65R15 91H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 1,750 บาท

205/45R16 87V XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,200 บาท

195/50R16 84V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,150 บาท

205/50R16 87V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,200 บาท

225/50R16 96W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,800 บาท

185/55R16 83V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,150 บาท

195/55R16 87V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,200 บาท

205/55R16 91V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,150 บาท

215/55R16 97W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,500 บาท

225/55R16 99W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,800 บาท

215/60R16 99H XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,380 บาท

245/40R17 91W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,250 บาท

205/45R17 88W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,300 บาท

215/45R17 91W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,350 บาท

225/45R17 94W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,650 บาท

235/45R17 94W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,000 บาท

245/45R17 95W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,250 บาท

215/50R17 91W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,500 บาท

225/50R17 94W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,600 บาท

235/50R17 96W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,100 บาท

215/55R17 94W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,600 บาท

225/55R17 101W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,650 บาท

235/55R17 99W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,200 บาท

215/60R17 96H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,750 บาท

235/60R17 102H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,200 บาท

225/65R17 102V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,100 บาท

255/35R18 94W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

265/35R18 97W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

215/40R18 89W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,400 บาท

225/40R18 92W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,880 บาท

235/40R18 95W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,000 บาท

245/40R18 97W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,600 บาท

215/45R18 93W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,400 บาท

225/45R18 95W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 2,800 บาท

245/45R18 100W XL ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,500 บาท

235/50ZR18 101W ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,600 บาท

225/60R18 100H ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,450 บาท

265/60R18 110V ZE914 ราคาพิเศษเส้นละ 3,600 บาท

 

 

FALKEN SN-832I (Made in thailand)

185/65R14 86H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,600 บาท

195/50R15 82H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,600 บาท

195/55R15 85H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,600 บาท

185/60R15 84H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,600 บาท

195/60R15 88H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,600 บาท

205/60R15 91H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 1,950 บาท

195/50R16 84H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 2,100 บาท

205/50R16 87H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 2,120 บาท

195/55R16 87H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 2,150 บาท

205/55R16 91H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 2,050 บาท

215/60R16 95H SN-832I ราคาพิเศษเส้นละ 2,350 บาท

 

FALKEN FK453 (Made in japan)

225/35ZR19 88Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,800 บาท

225/45ZR19 96Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 6,700 บาท

235/35ZR19 91Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,000 บาท

245/35ZR19 93Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,000 บาท

245/40ZR19 98Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,200 บาท

245/45ZR19 102Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,800 บาท

255/30ZR19 91Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,700 บาท

255/40ZR19 100Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,900 บาท

265/30ZR19 93Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,800 บาท

265/35ZR19 98Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 9,300 บาท

275/30ZR19 96Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,500 บาท

275/35ZR19 100Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 9,200 บาท

275/40ZR19 101Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,800 บาท

285/35ZR19 99Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 10,500 บาท

295/30ZR19 100Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 10,500 บาท

305/30ZR19 102Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 10,700 บาท

245/30ZR20 90Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,500 บาท

245/35ZR20 95Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 7,100 บาท

245/40ZR20 99Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,100 บาท

255/30ZR20 92Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 9,300 บาท

255/35ZR20 97Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 8,500 บาท

275/35ZR20 102Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 9,900 บาท

285/30ZR20 99Y FK453 ราคาพิเศษเส้นละ 11,000 บาท

 

FALKEN FK510 (Made in japan)

215/45ZR17 91Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 3,300 บาท

225/45ZR17 94Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 3,600 บาท

225/50ZR17 98Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 3,700 บาท

245/45ZR17 99Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

225/40ZR18 92Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 4,700 บาท

225/45ZR18 95Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 4,900 บาท

235/40ZR18 95Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 5,900 บาท

235/45ZR18 98Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 5,100 บาท

245/40ZR18 97Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 6,100 บาท

245/45ZR18 100Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 6,100 บาท

255/35ZR18 94Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 6,700 บาท

255/45ZR18 103Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 7,100 บาท

265/35ZR18 97Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 8,000 บาท

275/35ZR18 99Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 8,300 บาท

235/35ZR19 91Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 7,400 บาท

245/35ZR19 93Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 7,700 บาท

245/40ZR19 98Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 8,000 บาท

245/45ZR19 102Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 8,500 บาท

265/30ZR19 93Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 9,700 บาท

265/35ZR19 98Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 10,200 บาท

275/30ZR19 96Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 9,400 บาท

275/40ZR19 105Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 9,700 บาท

245/35ZR20 95Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 7,500 บาท

245/40ZR20 99Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 9,000 บาท

245/45ZR20 103Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 8,000 บาท

275/30ZR20 97Y FK510 ราคาพิเศษเส้นละ 10,000 บาท

 

FALKEN Wildpeak AT3/WA (Made in thailand)

255/70R15 108S Wildpeak AT3/WA ราคาพิเศษเส้นละ 2,900 บาท

31X10.50R15 109Q Wildpeak AT/3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,600 บาท

215/65R16 98H Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 2,800 บาท

245/70R16 111TXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,100 บาท

L235/85R16 120/116Q Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,100 บาท

L225/75R16 115/112S Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,700 บาท

L245/75R16 120/116Q Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,100 บาท

L265/75R16 119/116R Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,000 บาท

225/65R17 102H Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,000 บาท

235/65R17 108HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,900 บาท

245/65R17 111HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,050 บาท

255/65R17 114HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

265/65R17 112H Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,650 บาท

245/70R17 114TXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,900 บาท

265/70R17 115S Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,850 บาท

235/60R18 107HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,650 บาท

255/60R18 112HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,000 บาท

265/60R18 110S Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,000 บาท

255/55R18 109HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 3,950 บาท

235/55R19 105HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,050 บาท

255/55R19 111HXL Wildpeak AT3WA ราคาพิเศษเส้นละ 4,150 บาท

 

 

FALKEN Wildpeak AT3/W (Made in thailand)

30X9.5R15LT 104S Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 3,550 บาท

31X10.5R15LT 109S Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 3,750 บาท

32X11.5R15LT 113R Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 5,200 บาท

LT245/75R16 120S Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 3,900 บาท

LT265/75R16 123/120S Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

LT285/75R16 126R Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 5,300 บาท

LT265/70R17 121S Wildpeak AT3W ราคาพิเศษเส้นละ 4,900 บาท

 

FALKEN Wildpeak M(Made in thailand)

31X10.5R15LT 109Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 4,000 บาท

33X12.5R15LT 108Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 5,400 บาท

LT245/75R16 120/116Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 4,300 บาท

LT265/75R16 123/120Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 4,700 บาท

LT285/75R16 126/123Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 5,700 บาท

LT265/70R17 121/118Q Wildpeak MT ราคาพิเศษเส้นละ 5,000 บาท

 

บางไซต์อาจต้องรอสินค้าสินค้า โทรเช็คก่อนเข้ามาด้วยนะครับ 


ลูกค้าสามารถสั่งซื้อยางรถยนต์ผ่าน Appication SHOPEE โดยกดที่ลิงค์เพื่อสั่งสินค้า http://shopee.co.th/n.v.yangyont

ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้เร็วก่อนใครที่ LINE : @Nvyangyont

สแกน QR CODE 

ติดต่อฝ่ายขายที่่เบอร์โทร LINE ID:

aeknv kwang-nv malai-nv rhungnv

sak-nv1 noi-nv/ plenv nv-6 / champ2nv

(086-308-1452 มาลัย) (081-300-4292 หรั่ง)

(086-308-1453 มาลัย) (081-552 0056 น้อย)

(084-711-1458 กวาง) (084-644-7616 เปิ้ล) (083-546-2946 เอก)

(085-433-4554 ศักดิ์) (061-508-6767 นัท) (098-873-9088 แชมป์)

(02-327 0303 NV1) (02-326 6374 แฟ็กซ์)

 

 

โปรโมชั่น  เปลี่ยนล้อแม็กซ์ และ ยางรถยนต์

ลด!!! แจก!!! แถม!!! ตามด้านล่าง

1.เติมลมไนโตรเจน (ปกติครั้งละ 200 บาท ฟรี ไม่จำกัดครั้ง กี่คันก็ได้)

2.สลับยางตลอดการใช้งาน (ปกติครั้งละ 200 บาทฟรีไม่จำกัดครัง)

3.ปะยางแบบใยไหมตลอดการใช้งาน(ปกติครั้งละ 200 บาทฟรีไม่จำกัดครั้ง)

4.ถ่วงล้อทุกระยะการสลับยาง (ปกติครั้งละ 300 บาทฟรีไม่จำกัดครั้ง)

5.ปลอกครอบจุ๊บ และ จุ๊บ (ราคาชุดละ 80x4=320 บาทแถมฟรี)

6. ปลอกกั่นสั่น (เก๋งตัวละ 200x4=800 กะบะ 300x4=1,200 บาทแถมฟรี)

7.น๊อตล้อหัวเงา (แล้วแต่รถที่ติดตั้งมูลค่า 480-720 บาทแถมฟรี)

8.เปลี่ยน ล้อแม็กซ์ หรือยางรถยนต์ แถมฟรีแก้วน้ำ NV.yangyont 

9.ซื้อล้อแม็กพร้อมยางแถมฟรี ฝาครอบคาริบเปอร์ 1คู่ มูลค่า 1,000 บาท

10. ลูกค้า ตจว. สั่งซื้อ โปรโมขั่น ล้อแม็ก ยางรถยนต์ ฟรีค่าขนส่ง

11. แถมบัตร สมาชิก NV.ยางยนต์ เพื่อใช้บริการหลังการขายได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานทุกสาขา

​12.รูดบัตรฟรีไม่ชาร์จค่าธรรมเนียม

13.ลูกค้าเก่าที่มีบัตรสมาชิกมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 3% หรือ 5% จากราคาโปรโมชั่น ภายใต้เงื่อนใขที่เรากำหนด สินค้าบางรายการอาจไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม

" มาเปลี่ยนที่ NV แถมฟรีครบ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม"

 

ลูกค้าสามารถเลือก ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 - 10 เดือน ตามเงื่อนใขและราคาที่เรากำหนด รายละเอียดติดต่อฝ่ายขาย

ยินดีรับบัตรเครดิต และ บัตรผ่อนสินค้า

 

สั่งวันเดียวได้รับสินค้า

ลูกค้าต่างจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

(สั่งที่ NV ได้รับของแน่นอน เรามีหน้าร้าน เรามีความซื่อตรงกับลูกค้าทุกๆท่าน ยินดีคืนเงินถ้าสินค้าผิดพลาดหรือเสียหาย)

 

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้ง ยี้ห้อ และ รุ่นสินค้า

2. โอนเงินเข้าบัญชีทางบริษัท

3. โทรแจ้งการโอนเงินกับผนักงานขาย (ตามด้านล่าง)

4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น(ต้องแจ้งการโอนก่อนบ่าย 2 โมง)

 

******************************************************

สำหรับร้านค้า ทางเรามี ราคาขายส่ง

***************************************************************

 

เปิด 8 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทุกวัน

 

ลูกค้าที่มาใช้บริการช่วงกลางคืนโทรแจ้งรายการสินค้าก่อนนะครับ

 

 

 

 

 

N.V.D. ไทร์แอนด์วีล
854/2 ถ.ลาดกระบัง แขวง/เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
MOBILE : 08-5433-4554, 08-630-81452, 08-6308-1453
08-4711-1458, 08-4644-7616, 08-0455-1166
TEL : 0-2737-1536 FAX : 0-2326-6374
E-mail : nvyangyont@hotmail.com
สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ MSN : nvyangyont@hotmail.com
 
Copyrights © NVYangYont.com Limited. All Rights Reserved.