เช็คยางรถยนต์

เช็คยางรถยนต์

วิธีการเช็คยางรถยนต์

โดยปกติควรตรวจเช็คสภาพดอกยางทุก 6 เดือน หรือทุก 10,000 กิโลเมตร เพื่อตรวจดูว่าดอกยางเสื่อมไหม ดอกยางรถยนต์ยังเท่ากันหรือไม่