เช็คโช๊ครถยนต์

เช็คโช๊ครถยนต์

วิธีสังเกตโช๊คอัพรถยนต์ว่าผิดปกติหรือไม่?

  1. ตอนขับรู้สึกว่ารถกระเด้งกว่าปกติ 
  2. สังเกตคราบน้ำมันรั่วที่โช๊คอัพ
  3. หน้ายางของรถยนต์สึกไม่สม่ำเสมอ