ดูแลจานเบรก

ดูแลจานเบรก

ดูแลจานเบรกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน

ดิสเบรกนั้นก็มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในดิสเบรก ซึ่งการดูแลรักษาให้เบรกนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น โดยมีวิธีดูง่าย ๆ ดังนี้

1. ตรวจดูผ้าเบรกอยู่เสมอ ควรเปลี่ยนทุกๆการขับขี่ไปแล้ว 30,000 – 40,000 กิโลเมตร

2. เปลี่ยนน้ำมันเบรก ควรเปลี่ยนตามที่กำหนดเอาไว้ ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือปีละ 1 ครั้ง และควรใช้น้ำมันที่เป็นเกรดเดียวกันกับของเดิมที่ใช้อยู่

3. ทำความสะอาดจานเบรก

4. ตรวจเช็คสายน้ำมันเบรก

5. ตรวจเช็คระบบเบรก การตรวจเช็คระบบเบรกทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง