ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง

แนะนำให้ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรือ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง