น้ำมันเบรกเปลี่ยนตอนไหน

น้ำมันเบรกเปลี่ยนตอนไหน

น้ำมันเบรกเปลี่ยนตอนไหน

โดยมากน้ำมันเบรกจะมีอายุการใช้งานถึง 80,000 กิโลเมตร หรือเฉลี่ยแล้ว 3 ปี ส่วนใหญ่ เฉลี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโลเมตร หรือ 1-2 ปี

รู้ได้อย่างไรเมื่อถึงเวลา  

  1. เบรกยากขึ้น
  2. เกิดเสียงจากการเบรก
  3. น้ำมันเบรกมีสีคล้ำขึ้น